Yrityksen pääasiallisina toimialueina ovat Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa ja Kanta-Häme, sekä Uusimaa.

Asioimis- ja opiskelutulkkausta järjestetään arkisin ja viikonloppuisin tilausten mukaan.

Asiakas voi lisäksi itse valita haluaako tulkkauksen järjestettävän siten, että tulkki tulee paikalle vai käytetäänkö etätulkkausta. Etätulkkausohjelmistoina käytetään asiakkaan oman toiveen mukaan seuraavia sovelluksia:

 • Teams
 • Zoom
 • Skype
 • Google Meet

Tulkkausta on mahdollista toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaan myös ulkomaanmatkoilla sekä etä-, että lähitulkkauksena.


Viittomakielentulkki (AMK) Kirsi Huisman on valmistunut Helsingin humanistisesta ammattikorkeakoulusta ja toiminut kokopäiväisenä viittomakielentulkkina tammikuusta 2006 lähtien. Yrittäjänä Kirsi Huisman on toiminut vuodesta 2010 alkaen tulkkauspalvelujen siirryttyä kunnilta Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle.

Kirsi Huisman
puh. 044-2592 511
kirsi.huisman(at)auratulkki.fi

kirsi-huisman2

Tulkkauskielet ja -menetelmät:

 • suomi
 • viittomakieli
 • suomen kielen mukaan viitottu puhe
 • etätulkkaus

Asiakasryhmät:

 • viittomakieliset
 • huonokuuloiset
 • kuuroutuneet
 • sisäkorvaistutetta käyttävät henkilöt