Yrityksen pääasiallisina toimialueina ovat Varsinais-Suomi ja Satakunta Kelan Läntisellä välitysalueella.

Asioimis- ja opiskelutulkkausta järjestetään arkisin ja viikonloppuisin tilausten mukaan.

Tulkkausta on mahdollista toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaan myös ulkomaanmatkoilla.


Viittomakielentulkki (AMK) Kirsi Huisman on valmistunut Helsingin humanistisesta ammattikorkeakoulusta ja toiminut kokopäiväisenä viittomakielentulkkina tammikuusta 2006 lähtien. Yrittäjänä Kirsi Huisman on toiminut vuodesta 2010 alkaen tulkkauspalvelujen siirryttyä kunnilta Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle.

Kirsi Huisman
puh. 044-2592 511
kirsi.huisman@auratulkki.fi

kirsi-huisman2

Tulkkauskielet ja -menetelmät:

  • suomi
  • viittomakieli
  • suomen kielen mukaan viitottu puhe

Asiakasryhmät:

  • viittomakieliset
  • huonokuuloiset
  • kuuroutuneet
  • sisäkorvaistutetta käyttävät henkilöt