Tulkkauspalvelu Aura tuottaa luotettavaa ja laadukasta tulkkauspalvelua kaikkiin arkisiin asioimistilanteisiin, sekä myös juhliin, yleisötapahtumiin ja seminaareihin. Ammattitaitoa löytyy myös vaativampiin, erityisosaamista edellyttäviin tulkkaustilanteisiin.

Yrityksen palveluja ovat:

  • viittomakielen tulkkaus
  • viitotun puheen tulkkaus

Yrityksen asiakasryhmiin kuuluvat:

  • viittomakieliset
  • huonokuuloiset
  • kuuroutuneet
  • sisäkorvaistutetta käyttävät henkilöt

Yrityksen asiakkaita ovat henkilöasiakkaiden lisäksi myös oppilaitokset, yritykset, yhdistykset, virastot, sairaanhoitopiirit, sekä poliisi- ja oikeuslaitos.