Tulkkauspalvelu Aura

Tulkkauspalvelua kaikkiin tilanteisiin - luotettavasti

Info

Tulkkauspalvelu Aura on vuonna 2013 perustettu viittomakielialan yritys, joka tarjoaa tulkkauspalvelua kuulovammaisille, kuuroutuneille ja huonokuuloisille asiakkaille. Yritys toimii Kelan kuulovammaisten tulkkauspalvelujen sopimuskumppanina.

Yrityksen pääasiallisina toimialueina ovat Varsinais-Suomi ja Satakunta Kelan Läntisellä välitysalueella.

Asioimis- ja opiskelutulkkausta järjestetään arkisin ja viikonloppuisin tilausten mukaan.

Tulkkausta on mahdollista toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaan myös ulkomaanmatkoilla.


Viittomakielentulkki (AMK) Kirsi Huisman on valmistunut Helsingin humanistisesta ammattikorkeakoulusta ja toiminut kokopäiväisenä viittomakielentulkkina tammikuusta 2006 lähtien. Yrittäjänä Kirsi Huisman on toiminut vuodesta 2010 alkaen tulkkauspalvelujen siirryttyä kunnilta Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle.

Kirsi Huisman
puh. 044-2592 511
kirsi.huisman@auratulkki.fi

kirsi-huisman2

Tulkkauskielet ja -menetelmät:

 • suomi
 • viittomakieli
 • suomen kielen mukaan viitottu puhe

Asiakasryhmät:

 • viittomakieliset
 • huonokuuloiset
 • kuuroutuneet
 • sisäkorvaistutetta käyttävät henkilöt

Palvelut

Tulkkauspalvelu Aura tuottaa luotettavaa ja laadukasta tulkkauspalvelua kaikkiin arkisiin asioimistilanteisiin, sekä myös juhliin, yleisötapahtumiin ja seminaareihin. Ammattitaitoa löytyy myös vaativampiin, erityisosaamista edellyttäviin tulkkaustilanteisiin.

Yrityksen palveluja ovat:

 • viittomakielen tulkkaus
 • viitotun puheen tulkkaus

Yrityksen asiakasryhmiin kuuluvat:

 • viittomakieliset
 • huonokuuloiset
 • kuuroutuneet
 • sisäkorvaistutetta käyttävät henkilöt

Yrityksen asiakkaita ovat henkilöasiakkaiden lisäksi myös oppilaitokset, yritykset, yhdistykset, virastot, sairaanhoitopiirit, sekä poliisi- ja oikeuslaitos.

Tulkin tilaaminen

Kansaneläkelaitoksella on koko Suomessa vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun järjestämisvastuu ja kuulovammaiset tekevät tilauksensa aina suoraan Kelan välityskeskuksen kautta. Kela välittää saamansa tilaukset tulkkauspalvelun tuottavalle yritykselle. Mikäli palvelun tilaaja ja maksaja on joku muu, kuin Kelan tulkkauspalvelupäätöksen saanut henkilö (esim. sairaala, poliisi, oikeuslaitos), tilauksen voi tehdä suoraan Tulkkauspalvelu Auraan.

TILAUKSET:
Tulkkauspalvelu Aura

(Y-tunnus: 2541665-1)
puh. 044-2592 511
aura@auratulkki.fi

Ilmoitathan tulkkia tilatessasi seuraavat asiat:

– yhteystietosi

– tulkkauksen päivämäärä sekä tulkkauksen alkamis- ja päättymisaika

– tulkkauspaikan tarkka osoite ja kunta, jonka alueella tulkkaus tapahtuu

– paikka, jossa tapaat tulkin

– mihin tilanteeseen tarvitset tulkkia: onko kyseessä esimerkiksi kokous tai lääkärissä käynti

– mistä tulkki saa tulkkaustilanteeseen liittyvää materiaalia, jos sitä on saatavilla

– muut tilaukseen liittyvät lisätiedot, esimerkiksi tulkkaustilaisuudessa käytettävät muut kielet

YLEISTÄ INFOA KELAN TULKKAUSPALVELUISTA (myös viittomakielellä):

https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu

https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-yhteystiedot

https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-tutustu-tulkkauspalveluun

Hätätulkkaus

MIKÄ ON HÄTÄTILANNE?

– Sinun tai perheenjäsenesi TERVEYS tai HENKI on vaarassa (esim. sairauskohtaus, onnettomuus)

– Sinun tai perheesi OMAISUUS on vaarassa (esim. tulipalo tai vesivahinko)

Kelan välityskeskuksen aukioloaikoina tilaukset tulee tehdä AINA välityskeskukseen.

Kun välityskeskus on suljettu ja sinulla on hätätilanne, voit ottaa yhteyttä suoraan tulkkiin (Kirsi Huisman, puh. 044-2592 511; puhelut/ tekstiviestit/ videopuhelut)

Kuulo-ja kuulonäkövammaisten asiakkaiden tilaukset hätätilanteissa, kun Kelan vammaisten tulkkauspalvelujen välityskeskus on auki:

puhelin 020 634 4811 (Läntinen välitysalue) tai sähköposti: vatu.lantinen@kela.fi

Lisää yhteystietoja tulkin tilaamiseen löydät täältä

Kelan vammaisten tulkkauspalvelujen välityskeskus palvelee:

ma–pe klo 7.30–20.00
la klo 8.00–15.00
su suljettu

Kelan asiakaspalvelu ja muu neuvonta vammaisten tulkkauspalveluihin liittyen:

Vammaisten tulkkauspalvelukeskus (VATU-keskus)

puhelin: 020 634 4811

sähköposti: vatu.lantinen@kela.fi

https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu

Palaute

Palaute on tärkeää tulkkauksen laadun kehittämisessä. Voit antaa palautetta puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla tai lähettämällä palautteen oheisella lomakkeella. Voit myös halutessasi viittoa palautteesi ja lähettää videotiedostosi alla olevan palautelomakkeen kautta. Palautteesi käsitellään aina luottamuksellisesti.

Tulkkauspalvelu Aura
puh. 044-2592 511
aura(at)auratulkki.fi